• +420 702 045 731

Profilovací a válcovací linky


Blok stolic3 1024 768 


  • slouží ke zpracování svitků nebo nastříhaných polotovarů

  • jednoúčelové

jde o kompaktní stroje, díky specializaci na určitý druh

výrobku se dosahuje vysoké produktivity


  • oboustranné

vhodné zejména pro výrobky s variabilní hodnotou šírky

profilu


  • univerzální

jde o univerzální stroje se šiřokým spektrem použitelnosti


  • speciální

dle Vámi dodaného výrobku provedem kompletní návrh technologie


  • příslušenství linek

naváděcí svěráky

odměřovací jednotky

profilovací stolice

rovnací hlavy a turkové hlavy

střižné jednotky, dělení profilu s odpadem i bezodpadové

letmé úseky řízené servopohonem se střižnými jednotkami nebo s pilami


  • renovace linek

nabízíme opravy a modernizaci starších linek, letmé dělení profilů apod.


  • součástí linek je elektrorozvaděč, elektroinstalace a ovládání. Veškeré pohony na linkách jsou regulované a řízení linky lze uzpůsobit dle přání zákazníka. Dělení profilu na výstupu linky lze provádět buď se zastavením profilu nebo letmým dělením/letmým dělením se synchronizací od otvoru. Stroje je možné vybavit vizualizací na vzdálených PC, sběrem dat nebo i vzdálenou správou pro případ rychlých servisů